Технологични ръкави- намират приложение за транспортиране на насипна продукция или суровини. Подходящи за мелници, силозни стопанства, бетонови центрове и др.;
Напоителни ръкави- изделия с голям диаметър и възможност за транспортиране на висок дебит вода при ниско налягане. Подходящ за напояване на овощни и зеленчукови насъждения;
Термични и ветроупорни завеси и врати- прегради за помещения с обособена температура. Изработват се от PVC ленти, често прозрачни с различна дебелина.
Прегради за товарни рампи- осигуряват “топла” връзка между складови помещения и транспортни помещения в хранително-вкусовата и химическа промишленост.

Въздуховоди - тип ръкави с голям диаметър, които осигуряват приток на въздух с висок дебит. Подходящи за вентилация в минно – добивната индустрия и химическата промишленост;

Геомембрани - специфичен тип настилки от PVC брезент подходящи за предварителни покриване на земни площи при засипване със земеделска продукция, инертни материали, отпадъци;

Покривала за насипна продукция и суровини – подходящи за съхранение при “външни” условия на суровини, продукция и материали. Подходящи за бетонови центрове, мелници и фуражни заводи, дърводобив, минна индустрия и др.

Покривала за продукция върху палети - изработени от синтетичен брезент покривала по стандартизирани размери за изделия върху европалети.

Индустриалните завеси са подходящи за обособяване на части от халета в участъци по температурни, хигиенни или други причини. Изключително удобни за използване в автомивки, месопреработвателни предприятия, птицекланици и др. Възможно е поставяне на участъци от прозрачно PVC. Завесите могат да са с произволен размер. При производството не се използва шев с текстилни влакна и по този начин се избягва продупчването на материала в областите на съединяване. Не съществува риск от скъсване на съединяващо влакно.

 Калкулирай цена:

Калкулатор за изчисляване цена на ветроупорна завеса

Калкулатор - Обикновенно покривало

Калкулатор - порквирало тип

Калкулатор за изчисляване цена на покривало за зърновози и гондоли

Полезна информация

Цветове на изделиятаКак да определим размераКак да монтирамеПоръчай сега